Medicina dela, prometa in športa

V MEDICINSKEM CENTRU KRKA, d.o.o. izvajamo preventivne zdravstvene preglede v skladu z zakon o varnosti in zdravju pri delu- Ur. list RS št. 43/2011.
Izvajamo analize delovnih mest in pripravljamo zdravstvene ocene tveganja, ter sodelujemo pri pripravi obrazcev za IK.

Preglede na medicini dela, prometa in športa izvajajo ekipe, ki jih sestavljajo zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, psiholog in sicer:

 • zdravniški pregled pred nastopom v službo
 • usmerjeni pregled – prejšni obdobni pregled
 • oglede, analize in zdravstvene ocene delovnih mest in izdelava ocene tvaganja pooblaščenega zdravnika
 • vzgojno delo, humanizacija dela in ergonomsko svetovanje …
 • razširjeni preventivni pregledi – managerski
 • oglede, analize in zdravstvene ocene delovnih mest in izdelava ocene tvaganja pooblaščenega zdravnika
 • pregled kandidatov za voznika in voznike motornih vozil vseh kategorij A, B,C,D,E
 • zdravniški pregledi z izdajo spričevala o zdravstveni zmožnosti za posest in nošenje orožja

Kaj potrebujete na pregledu?

Na pregled prinese kandidat napotnico za zdravniški pregled (Obr.- po novi zakonodaji- ur. list rs 87 /02), ki jo lahko kupite v Državni založbi Slovenije
Ambulanta medicine dela izvaja naslednje oblike zdravstvenih pregledov s končnim mnenjem (ocena delazmožnosti oz. zdravniško spričevalo):

 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list)
 • zdravstveno kartico
 • zaželjen je karton lečečega zdravnika ter izvidi preiskav opravljenih v zadnjem času

Po končanem pregledu posameznika pisno seznanimo o rezultatih pregleda in svetujemo določene preiskave, oz. preglede, ki naj jih še opravi. preventivno svetujemo določene aktivnosti ter spremembe v vsakdanu, ki lahko utrdijo zdravje.

Obvestilo pošljemo posamezniku v roku štirinajstih dni ali takoj po prejetju vseh izvidov opravljenih preiskav.

Delovna organizacija pa prejme zdravniško spričevalo, če gre za predhodni oz. usmerjeni pregled.

Delovni čas – Medicina dela, prometa in športa
Ponedeljek 8:00 — 18:00
Torek 7:00 — 14:30
Sreda 7:00 — 14:30
Četrtek 7:00 — 14:30
Petek 7:00 — 14:00
Sobota ZAPRTO
Nedelja ZAPRTO


Šmarješka cesta 4 , Novo mesto
Tel.: 072927004
mail.: medicina.dela@mc-krka.si